miércoles, 4 de noviembre de 2009

Precs i preguntes al Plenari del dilluns

PRIMER.- Préstec de bicicletes.
Segons el que s'ha plasmat en l'Acta de la Junta de Govern Local núm. 12/09 del dia 30 de març del 2009, el passat dia 30 d'octubre del 2009 era la data límit per a justificar el gasto realitzat per l'Ajuntament en la implantació d'un sistema de préstec de bicicletes.

Al Grup Municipal d'EUPV-Els Verds ens interessa saber si s'ha presentat en l'Agència Valenciana de l'Energia (AVÉN) l'adjudicació del contracte i, igualment, si s'han justificat el gasto i, en este cas, quines inversions s'han realitzat. En cas contrari, ens interessa saber en quina situació es troba actualment el dit projecte.

Resposta: Ningú va contestar.

SEGON.- Situació en FAMOSA.
Hem conegut per la premsa que la direcció de FAMOSA està negociant amb el Comité d'Empresa un expedient d'extinció de contractes. Igualment, hem sabut que este Comité ha demanat el suport dels alcaldes de la comarca.

En el nostre Grup Municipal preocupa esta qüestió. Estem convençuts que l'Alcaldessa està conscienciada de la difícil situació per la qual travessa l'empresa i de la necessitat que part de la producció es quede en la zona de la Foia de Castalla. Per estos motius preguem a l'alcaldessa d'Ibi que faça una manifestació pública i expressa recolzant la postura del Comité d'Empresa i, si és possible, forme un front comú amb els alcaldes de Castalla i Onil.

Resposta: Jo ja me n'havia anat quan es va contestar amb una clara provocació per part de l'alcaldessa, que espera la molt ignorant que em pose a la seua alçada.

TERCER.- Preguntes al Regidor d'Hisenda, Règim Administratiu i Personal.
Tenint en compte que no s'ha convocat reunió ordinària de la Comissió d'Hisenda Règim Administratiu i Personal, traslladem les preguntes que teníem previst formular al Sr. Granero i al Sr. Pastor.

§ Situació de l'expedient sancionador incoat a l'Arquitecta Municipal.
§ Situació de la central de compres i activitat de Rafa Pastor en eixe sentit.
§ Situació de l'expedient iniciat per a sol·licitar la recuperació de l'IVA del Teatre Riu.
§ Respecte a la ... (retirada a petició del Sr. Palacios).

Respostes: Granero va contestar que l'expedient a l'Arquitecta no avança perquè la instructora està de baixa i respecte a l'IVA del Teatre va dir que està en tràmit. De la central de compres ningú sap res.

QUART.- Masia Serafines.
Amb l'ocasió de presentar un Recurs de Reposició contra el Decret de data 17 de juliol del 2009, subscrit per D. Miguel Ángel Rasa Sánchez, hem tingut accés a l'expedient relacionat amb el contracte administratiu especial del servici “Restauració de la Masia Serafins” i ens assalten una sèrie de dubtes importants:

§ Quines obres s'han realitzat en la Masia Serafins.
§ Qui ha sigut el tècnic redactor del projecte de les dites obres.
§ Qui ha sigut el tècnic director de les obres.
§ Quines persones i/o empreses han executat materialment les dites obres.
§ Quines llicències s'han sol·licitat i quals s'han concedit.
§ Quin coneixement té l'administració del parc Natural de la Font Roja respecte d'això.
§ En quina data es van iniciar les obres i en quina data es van acabar.
§ Quin cost total han tingut els materials utilitzats en les obres i la mà d'obra.
§ Perquin motiu no hi ha resolt el contracte administratiu, una vegada constatat i informat per la secretària Municipal l'existència d'un incompliment dels termes del contracte per part de l'adjudicatari. El Informe de la secretària de 12 de febrer del 2009, i va ser rebut per el Sr. Agüera el 19 de febrer del 2009.

Resposta: Agüera diu que s'ha enviat un escrit a l'adjudicatari perquè regularitze la situació. De les obres diu que la responsable era l'anterior Regidor de Servicis Públics (Ana Sarabia), per la qual cosa no coneix amb exactitud el cost de les mateixes, encara que sap que tot o part d'elles les va fer la brigada municipal.

QUINT.- Diversos relacionats amb l'estat dels espais públics.
Un ciutadà ha remés al nostre Grup Municipal una sèrie de fotografies preses en distints punts de la localitat, en les que es posen de manifest la necessitat adoptar mesures sense demora. Es tracta de les següents:

§ La Plaça de l'Església, i el tram de carrer pavimentat que arriba fins el nou pavelló del Col·legi "San Juan y San Pablo", s'ompli dels grossos cudols que es van depositar en la zona d'aparcament habilitada junt a la Casa Gran, que entorpixen el pas de vehicles i vianants. Dissabte passat vaig comprovar personalment que s'havia netejat la zona, però considere que s'hauria d'estudiar la forma que açò no succeïsca periòdicament.

§ El camí públic que conduïx des de les cases situades damunt del Pont de la Pileta fins al Col·legi Felicitat Bernabeu presenta un estat lamentable i resulta pràcticament impossible circular pel mateix. En la Comissió de Servicis Públics del 22 de juliol passat se'ns va dir que seria asfaltat i ens interessa saber com està este assumpte.

§ En la vorera dreta baixant pel carrer Alacant, a l'altura de Beltráauto, hi ha gran quantitat de llosetes soltes i trencades, la qual cosa constituïx un greu risc per als vianants que caminen per eixa zona. Preguem es cursen instruccions immediates per a reparar-les.

§ Finalment, el Parc del Derramador presenta un estat lamentable en moltes de les seues zones, amb acumulació de fems, albellons trencades i paviment en molt mal estat. Instem que es procedisca a la seua neteja i reparació immediata.

Resposta: Ningú va contestar, però estic segur que Rosa Ibáñez va prendre nota.

SEXT.- Subvencions per a Medi Ambient.
En la Junta de Govern del passat 25 de maig del 2009, es va acordar concórrer a la convocatòria d'ajudes de la Conselleria de Medioambiente, Aigua, Urbanisme i Habitatge per a un projecte de “Millora de Punts d'Aigua per a Amfibis en la Finca Torretes 2009”, pressupostat en 7.500 €, i per a un altre projecte sobre “Treballs de Millora i Posada en Valor d'Arbores Monumentals. 2009”, pressupostat en 3.500 €.

Al nostre Grup Municipal li interessa saber si s'han aprovat estes subvencions i, si és el cas, estat actual de l'execució d'ambdós projectes.

Resposta: Ningú va contestar.

[Sóc l'únic Regidor que presenta per escrit els precs i preguntes, i ho vaig fer a mig dia en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament. Van tindre temps per a conéixer les preguntes, estudiar la documentació i preparar les oportunes respostes. Em sorprén que es continuen denominant "equip" de govern.]

22 comentarios:

Javi dijo...

Vuelvo a insistir, es increible que les presentes las preguntas por escrito y que no sean capaces de contestar.
Sólo por dignidad, debían de hacerlo.
Puede ser que no tengan la posibilidad de recabar la información necesaria. Pero por favor....
Creia que la sociedad era ciega y todo lo aguantaba, pero me da que no. Que somos más de lo que creia.
Ahora solo falta que nos creamos que podemos cambiarlo. Ánimo.

Anónimo dijo...

Seria conveniente estudiar con mucho detalle las adjudicaciones de medio ambiente, porque siempre se realizan a los mismos adjudicatorios desde hace años, y sobre todo si se cumplen los principios de adjudicación publica, de IGUALDAD, PUBLICIDAD, MERITO Y CAPACIDAD.

Anónimo dijo...

me parece muy bien pero ¿y si lo pusieras en castellano?

Vecino dijo...

El parque de los Patos no es el único que está sucio y desastrado, date una vuelta por los demás y me lo cuentas.

Santi dijo...

Hombre Jose Vicente, yo insistiría en las preguntas ante la falta de respuestas. En el próximo pleno, a las preguntas que no te han contestado añades las que te vayan surgiendo, hasta que contesten.

También has observado que estas preguntas, a veces, conducen a que el "equipo de gobierno" haga incidencia sobre el asunto en cuestión, se ocupen de él y le den una solución. Pues hombre, aunque no sea lo suyo, bueno es que les sirva para abrir los ojos a la realidad circundante y actúen.

Lo que es innegable es que le estás dando, con tu labor, una nueva dimensión a la política local, a la forma de hacer oposición y a la forma de entender la vida pública de los regidores. Nadie te puede acusar de haber entrado en el terreno de lo privado (¡porque no lo has hecho!) y nadie te puede acusar de no ir por delante con tu labor, pues les presentas las preguntas por escrito y con tiempo para que las estudien y las preparen.

Claro que para ellos no eres más que el "rojo comunista tocapelotas" que les inoportuna con cuestiones que, si hicieras como muchos en tu situación, no deberías ni conocer.

Pero sorprende que les sorprendan muchas de las cuestiones que les planteas, y que no emitan NINGUNA contestación al respecto de las mismas. Se supone que tu obligación es preguntar y la suya responder. Tú cumples con tu obligación, pero ellos no con la suya. Ahora, que quede bien clarito que todos cobráis por hacer vuestro trabajo, tú por hacer el tuyo y ellos por no hacer el suyo.

Anónimo dijo...

Lo de deroca será otro Castalla internacional y si no al tiempo, cuando hay tanto ocultismo y no se quiere decir nada es porque hay beneficios para pocos y perjuicios para muchos, si fuese alreves lo estarían publicando a bombo y platillo en radio Ibi.

neus dijo...

Tenim un equip de "desgobern". No sols no contesten perque es pasen p'el forro a tot el que no els vota, sino que quan ho fan, diuen les mentires que volen y es queden tan amples.
Deuríen de tindre en compte que molta gent (els que no votem al PP) estem pendents de tot el que esta pasant.
La truita pot girarse en qualsevol moment.

Juana dijo...

Te he escuchado contar en La Fresca el tema de las ventanas de la Pilén y me he quedado sorprendida. Si lo que has dicho es cierto, pero creo que no debe ser falso porque no lo habrias contado, digo yo, es para pedir explicaciones. El responsable de ese tipo de actuaciones no tiene derecho a estar ni en política ni en ayuntamientos ni en ningun sitio.

Anónimo dijo...

Añado a lo de Santi que un político que no contesta a las preguntas que se le hacen en un pleno tampoco debería cobrar porque no desempeña su cargo como debería hacerlo.

Toni dijo...

¿Como marcha la ecoaldea? ¿Cuando empezarán las máquinas excavadoras a arrancar olivos y almendros para plantar villas "con encanto"?

Por cierto, ¿donde están los ecologistas ibenses? ¿que opinan?

Selector de noticias dijo...

El PP no quiere que se suban los impuestos a los futbolistas

El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, tildó de "demagógico" y de "retroceso en competitividad" la reforma aprobada por la Comisión de Presupuestos del Congreso en la conocida como Ley Beckham, que regula el régimen fiscal especial para extranjeros no residentes, especialmente deportistas de élite asentados en España.

Anónimo dijo...

Espero que se ponga de baja también el instructor de SUMA que tramita 2 multas de tráfico y asi me libro de pagarlas.

¡Manda guevos!

Mathilde dijo...

Basseta, imagino que has conocido la Sentencia del Tribunal de Estrasburgo que determina que la presencia de esos símbolos en los colegios viola la libertad religiosa y condena al Estado italiano a indemnizar a una mujer con 5.000 euros por "daños morales". Creo que el tema tiene su interés y se podría tocar aquí.

ordago13 dijo...

FAMOSA ¿te refieres a las muñecas?
Ya no van al portal....

Anónimo dijo...

No me puedo creer que vayan a poner un alquiler de bicis en Ibi, con la de cosas que hay para arreglar...

Iberut dijo...

Me parece muy bien que los deportistas paguen como los demás. Para una cosa que hace bien el gobierno, espero sinceramente que no se eche atrás. Que no tuerza su mano ante semejante chantaje. Pues aunque es verdad que esta subida de impuestos a supercracks mediáticos tenga poco efecto recaudatorio sí tiene un efecto ejemplarizante. Debe demostrar que no hay privilegiados en este país. Que nos regimos por un principio ético, que hay que recordar que viene en la Constitución, donde el que más gana más paga.

Anónimo dijo...

Llego al ordenador. Lo enciendo. Suena un inesperado TACHANNNN. Joder este tachannn, me sobrecoje, me pone de los nervios, asta el corazon me va mas rapido, en la pantalla sale una pradera verde, favoritos, el basseta, aparece el plenari del dilluns, intento leerlo, no me entero de nada,( los idiomas se me dan mal ) resumiendo compañero, pienso, o es que no se leer este idiona,que la parra y sus muchachos pasan de ti, y de los otros, asta el culo. Es una opinion muy personal compañero pero, yo en tu situacion, antes de que esos te vacilen, vacilales tu, antes de que te digan loco, azte el loco....!! me entiendes¡¡¡¡¡

Ya veremos el dia 14 quien son los facistas de este pueblo, esos que son democratas de toda la vida.

el kif

Basseta dijo...

Amiga Juana, el tema de las ventanas de la Pilen da para mucho, te lo aseguro. Intentaré, a la mayor brevedad, contarlo con el detalle que merece.

Amiga Mathilde, estoy de acuerdo en que el tema de la Sentencia que comentas debería ser tratado aquí (como tantos otros para los que no tengo tiempo). Algunas veces me has mandado textos para publicar ¿porqué no lo haces ahora? prometo publicarlo.

A los que se interesan por lo ocurrido en el Pleno (incluyendo a KIF, que parece tener problemas con el valenciano, cosa que dudo, pero bueno), les recomiendo el artículo que ha publicado mi compañero Arturo Domenech en la web del PSOE de Ibi.

A todos, de corazón, gracias por vuestras aportaciones. Son muy valiosas en muchos aspectos, os lo aseguro.

Anónimo dijo...

Basseta, me he encontrado un blog muy interesante en internet: www.manoenlasaca.blogspot.com.
En él aparece el ránking de los "saqueros" de españa. Aparece una ex de Ibi y conforme van las cosas veremos a alguno más de nuestros concejales. Va a aparecer el top 5 de los 40 principales. Que pena ¡¡¡¡

Anónimo dijo...

El PP no tiene respuestas para nada ni para nadie, son un barco a la deriva que hace aguas por todas partes.Sin ideas y con una política desastrosa para nuestro pueblo.Solo se basan en mentiras, recalificaciones innecesarias, como ahora lo de Daroca, que ellos sabrán para que y que ocultan detrás de este nuevo atropello al pueblo de Ibi.
Esta gente están llevando al pueblo a un modelo insostenible que creo de seguir adelante va a ser desastroso para Ibi.
Por lo visto no se han dado cuenta que el modelo del pelotazo y el ladrillazo ya han pasado de moda, gracias a Dios, porque de no haber ocurrido así habriamos ido en pocos años al desastre total en este país de corruptos, oportunistas sin escrupulos como los que tenemos en este pueblo.

espartaco dijo...

Basseta, después de tomarte un tranquilizante, lee el artículo de ibinoticias de hoy 5-11. Para mi opinión está bastante tergiversado y de neutral no tiene nada. ¿Crees que estoy equivocado?

Josep Lluís dijo...

Hola. M´he trobat aquest blog per casualitat, però m´ha paregut interessant. Jo, que no soc d´Ibi, i que ni sé massa què es cou pel vostre ajuntament, quan vaig per allí m´avergonyisc del tractament que se li dóna per part de l´ajuntament a la nostra llengua: zero. Si ja m´escandalitze del que se li dóna al meu poble (Castalla), a Ibi sembla com si no existira, com si en comptes d´anar per la comarca de l´Alcoià estiguera en terres llunyanes. Jo que tampoc soc d´EUPV, però considere que de tots els grups municipals de l´ajuntament d´Ibi sou, sens dubte, els més sensibil.litzats i compromesos amb la nostra llengua, us convidaria a proposar a l´ajuntament que d´una vegada s´actue decididament per normalitzar el valencià al municipi, i que l´ajuntament es comprometa a que estiga present a tots els àmbits d´ús com a llengua cooficial que és.
Salutacions!

Related Posts with Thumbnails

Blog Rank

Twingly BlogRank

Contador de visitantes

Lo último publicado en blogs ibenses

È