miércoles, 3 de diciembre de 2008

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Tenint en compte que hui se celebrava el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, vaig redactar i vaig presentar una Moció per al Ple de dilluns passat. Tots els Grups municipals van acordar sumar-se a esta Moció i presentar-la al Ple per consens, igual que les presentades en ocasió de la celebració dels Drets Humans o contra la Violència de Gènere, totes elles aprovades per unanimitat de tots els Regidors.

MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT


Durant els últims anys s'ha produït un avanç significatiu en el reconeixement del paper a exercir per les persones amb discapacitat en la nostra societat. Esta realitat, feta per fi visible, i l'esforç realitzat, tant per les entitats que treballen amb persones amb discapacitat com per l'administració, han suposat processos de normalització, inconclusos en data de hui, però que han transmés al nostre entorn la verdadera dimensió de les persones amb discapacitat en la nostra societat, o almenys el potencial de possibilitats que suposen.

Este ardu i complex treball, moltes vegades infructuós, ha de seguir fins a superar els vells esquemes, en els que l'atenció a les persones amb discapacitat s'ubicava en el mer entorn assistencial, avançant fins a la plena integració, cap a la inclusió absoluta de tots els agents d'una societat diversa, garantint la igualtat d'oportunitats i forjant valors ciutadans que consoliden en la nostra societat actituds i entorns més humans.

La celebració anual, el 3 de desembre, del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat té com a objecte sensibilitzar a l'opinió pública sobre les qüestions relacionades amb la discapacitat i mobilitzar el suport a la dignitat, els drets i el benestar de les persones amb discapacitat. També es proposa promoure la presa de consciència sobre els guanys que es derivarien de la integració de les persones amb discapacitat en tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural.

El tema del Dia es basa en l'objectiu del gaudi ple i efectiu dels drets humans per les persones amb discapacitat i la seua participació en la societat en igualtat de condicions, establit en el Programa d'Acció Mundial per a les Persones amb Discapacitat, aprovat per l'Assemblea General en 1982. En la Resolució 62/127 aprovada per l'Assemblea General, de data 18 de desembre del 2007, es va decidir que el Dia Internacional dels Impedits, que se celebra cada any el 3 de desembre, passe a anomenar-se Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Cada any es tria un tema concret i el de 2008 és "Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat: Dignitat i justícia per a tots".

Per tot l'anteriorment exposat es proposa al Plenari de l'Excm. Ajuntament d'Ibi l'adopció dels següents

ACORDS

1.- L'Ajuntament d'Ibi es compromet a realitzar alguna aportació especial per a sensibilitzar i promoure la presa de consciència de tots els ciutadans pel que fa als drets socials, culturals, econòmics, civils i polítics de les persones amb discapacitat.


2.- En els mitjans de comunicació de l'Ajuntament d'Ibi es duran a terme accions que centren la seua atenció en qüestions i tendències relacionades amb la discapacitat i en les formes que les persones amb discapacitat i les seues famílies poden aconseguir estils de vida independents, mitjans de vida sostenibles i seguretat financera.


3.- Des de l'Ajuntament d'Ibi es continuarà aprofundint i avançant en les mesures de suport a la discapacitat, adherint-se a totes aquelles propostes i iniciatives que des del Govern central i autonòmic es duguen a terme.

Ibi, 1 de desembre de 2008

5 comentarios:

Anónimo dijo...

Gracias por acordarte de nosotros y gracias a todos los grupos políticos por aprobar la moción.

Anónimo dijo...

Palabras y palabras, muy bonitas, para quedar muy bien, pero pasa el día y nos olvidamos de los que sufren por su situación de discapacidad. Hace falta poner en marcha la Ley de Dependencia ¡ya!

Mathilde dijo...

Parece ser que la Santa Sede confirmó ayer, víspera de la celebración del Día Internacional, que no suscribirá la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por no incluir una prohibición explícita del aborto. Esta Convención fue aprobada por la Asamblea General en 2006 y miembros de la Santa Sede participaron activamente en su elaboración durante cinco años.

La Iglesia sigue pensando que sus Derechos preferidos (los divinos) están por encima de los Humanos y sigue dando motivos a los ciudadanos para que no marquen su casilla en la declaración de renta.

Cada día me asombro más del papel de jueces de la verdad que pretenden ostentar.

Se están condenando ellos solos GRACIAS A DIOS.

Anónimo dijo...

El Vaticano tampoco apoya la iniciativa de la ONU para despenalizar la homosexualidad.

Anónimo dijo...

Hechos son amores, y no buenas razones. De palabras no se arreglan las barreras arquitectonicas. Deberiamos de pasearnos por el pueblo en silla de ruedas y nos dariamos cuenta de lo dificil que es pasear por el.
Preguntarselo por ejemplo a una persona conocida del pueblo (PACO EL DEL CARRO) que hace muchas veces deporte de riesgo por no poder circulas bien por las aceras (estrecheces. agujeros, rampas que parecen escalones, etc.).
Tambien mirad edificios de reciente construccion que las rampas para minusvalidos son tan empinadas que parecen pistas negras para esquiadores de elite, como por ejemplo las del edificio GAUDI.
Hasta cuando habra ciudadanos de 2ª pagando impuestos de 1ª.
Pienso lo mismo que Rafa, que lo a clavado.

Related Posts with Thumbnails

Blog Rank

Twingly BlogRank

Contador de visitantes

Lo último publicado en blogs ibenses

È