viernes, 1 de agosto de 2008

Precs i preguntes al Plenari de 28 de juliol

Ahir em va ser impossible fer res en el blog per culpa de la connexió telefònica (un dia contaré la història de la meua relació amb el departament d'atenció al client de Vodafone), però no vull anar-me'n de vacacions sense deixar constància dels meus últims precs i preguntes al Plenari, així com d'algunes respostes.

A partir de demá intentaré descansar un poc, la qual cosa inclou deixar de crear continguts per a este blog. No obstant això, tampoc vull abandonar-lo totalment, així que he programat la introducció de materials de tercers (blogs, webs, ...) que poden resultar interessants per als visitants habituals. A finals d'agost reprendré el ritme habitual.


PRIMER.- Ajuda a domicili.

Els familiars de persones beneficiàries de l'ajuda a domicili estan sent informades que la prestació serà retallada. Segons ens han comentat, pareix que Servicis Socials ha pres la decisió de retallar un total de 400 hores.

Al Grup Municipal d'EUPV-Els Verds li interessa que es confirme expressament la veracitat de tal informació, així com dels criteris que van a seguir-se per a reduir estes prestacions tan necessàries per a molts ciutadans i ciutadanes.

Pilar Ortega diu no no és cert que es vaja a retallar 400 hores. Em diu que són nou casos de reducció d'hores per "canvis de situació familiar".

SEGON.- Rasa en carrer Tizona.

Els veïns dels blocs de vivendes de la zona existent en la C/ Tizona, intersecció Av. del Cid, m'han manifestat nombroses queixes relacionades amb l'estat d'abandó que patixen. Concretament em referixen que fa setmanes va ser oberta una rasa en la vorera i cuberta d'arena, però no s'ha pavimentat. Esta zona de vorera està sent utilitzada pels amos d'alguns gossos que deixen allí les seues deposicions, amb les consegüents molèsties per als veïns. A més, es depositen abundants bosses de fem en les papereres en dies que no hi ha arreplegada. Finalment, insistixen en el fet que tenen unes instal·lacions en els baixos de l'edifici que produïxen un soroll molest.

En nom dels citats veïns el Grup Municipal d'EUPV-Els Verds prega es tinguen en compte estes queixes i es cursen instruccions als distints responsables d'àrea perquè siguen resoltes.

Cap Regidor de l'equip de govern sap del que els estic parlant. No hi ha contestació de moment. Es faran les verificacions oportunes.


TERCER.- Sobre la segona fase de la campanya de conscienciació "El Quitacaquita".

Per la premsa hem conegut que l'Alcaldia està elaborant un ban per a informar la població de les sancions econòmiques que s'aplicaran a totes aquelles persones que deixen les deposicions fecals dels animals de companyia en la via pública. Vaja per davant que el nostre Grup no està en contra que s'imposen les dites sancions, però considerem que l'equip de govern hauria de valorar altres iniciatives, com per exemple, la d'instal·lar o habilitar zones específiques perquè els gossos facen les seues necessitats, dotades d'un contenidor per als desperdicis, una presa d'aigua, etc.

El Grup Municipal d'EUPV-Els Verds prega que s'estudie este suggeriment per a condicionar estes zones en els parcs públics com a mínim.

No hi ha comentaris.

CUART.- Contenidors de vidre que no es buiden.

En l'últim Ple vam preguntar expressament sobre la situació del contenidor situat en la zona del pont de la Pileta. Hem de lamentar que a pesar de l'aparent interés i preocupació que va mostrar la Regidor responsable, Sra. Sarabia, en data redactar este escrit el contenidor seguix sense ser buidat. A més, hem tingut coneixement que el mateix ocorre amb un contenidor situat en la zona del Barri de Sant Miquel.

El nostre Grup Municipal considera que estem davant d'un cas evident d'incompliment contractual per part de l'empresa encarregada d'estes funcions i exigix conéixer el nom de la persona o empresa responsable d'esta situació.

En un primer moment Ana Sarabia va dir que no era cert, que estava segura que s'havia buidat el contenidor i que probablement s'hauria tornat a omplir. Li dic que no és cert perquè tots els dies passe per allí, baixe a deixar el fem i faig una foto. He presentat un escrit de queixa demanant que s'instruïsquen els expedients corresponents i he facilitat un enllaç d'Internet on estan les fotos.

He de dir que dies després del Ple em va telefonar un tècnic de l'Ajuntament per a explicar-me el problema. Segons pareix, l'empresa encarregada de buidar eixos contenidors de vidre no tenia en la seua llista el del Pont de l'Aiguabeneitera. El tècnic m'assegura que ja està el problema resolt.

Ahir al matí, no obstant això, el que vaig poder comprovar és que el contenidor ha sigut retirat. Ja no hi ha manera de depositar el vidre. Curiosa forma d'acabar amb les queixes veïnals.

QUINT.- Camí de servici paral·lel a l'autovia.

En el seu dia, quan es va construir l'autovia, es van habilitar uns camins de servici que la recorren per ambdós costats i que haurien de permetre la circulació al llarg de tot el seu traçat. Alguns usuaris d'estos camins ens han fet arribar les seues queixes sobre el lamentable estat que presenten en alguns dels seus punts. Concretament hi ha abundants clots en el tram que va des del pas inferior pròxim a la Font de la Devesa fins a la carretera d'Alcoi; estretiment de clots importants en el punt d'enllaç amb el camí que puja a Villalobos; penoses condicions de pas en el tram entre el Pantanet i l'enllaç amb el camí de la Boquera; ídem entre el pont de la Pileta i la Ciudat Deportiva.

En nom de tots els usuaris d'estos camins, al Grup Municipal d'EUPV-Els Verd li interessa conéixer quina administració és la responsable del manteniment dels dits camins, així com si l'Ajuntament d'Ibi té prevista alguna actuació respecte d'això.


Segons Ana Sarabia i Maite Parra, els camins de servici de l'autovia no són competència municipal, sinó que depenen de Carreteres. No obstant això, insistisc en el fet que encara que no siguen de la nostra competència, este problema és de la nostra incumbència i cal fer el que es puga per solucionar-lo. Ana Sarabia es compromet a demanar als tècnics municipals que duguen a terme alguna gestió, perquè reconeix que en alguns punts l'estat del ferm és realment lamentable.

6 comentarios:

el pepero dijo...

JIJI HOLA SOY EL PEPERO, ESCRIBO EN ESTE FORO CON VARIOS NICKS Y TODO LO QUE HACE EL PP MOLA MIL Y LO DEMAS ES UNA BASURA JIJIJI…

QUE YA NO HAY UN NUEVO MUSEO DEL JUGUETE Y ES OTRA PROMESA INCUMPLIDA…. ¿Y QUÉ MAS DÁ? SI A MI ME LA SUDA EL MUSEO, Y LAS PROMESAS … ADEMAS ASI AHORRAMOS Y TENEMOS DINERO PARA LA CRIS-IS…(LA CRIS ES UNA AMIGA MIA QUE SE ESTÁ HACIENDO UN CHALETORRO…)

QUE NOS HEMOS QUEDAO SIN DINERO PARA HACER COLEGIOS, TEATROS, ETC… LA CULPA DEL PSOE PORQUE HA HECHO SUBIR EL PRECIO DE LA GASOLINA, Y EL AYUNTAMIENTO HA TENIDO QUE COMPRAR MIL MILLONS DE EUROS DE GASOLINA PARA PAGAR LOS VIAJES A MADRID CULTURALES, Y POR ESO NO HAY TRATRO JIJI

QUE NO HAY DINERO PARA HACER LA DESAHOGOPARTY , UNA REUNION DE CUATRO FRIKAZOS DE MIERDA QUE SE JUNTAN CON EL ORDENADOR TODOS LOS AÑOS… PUES QUE SE VAYAN A FUMAR PORROS AL PARQUE LOS PATOS, Y A BEBER KALIMOTXO QUE SI HAY CRISIS ES PA TODOS…

QUE METEMOS LA GAMBA Y HAY QUE PAGAR 6 MILLONS DE EUROS AL CONSTRUCTOR PARA QUE NO CONSTRUYA EN SANTA LUCIA…EH, YO NO ME QUEJÉ ESO FUERON LOS CUATRO ROJOS DE MIERDA QUE SE QUEJAN DE TODO Y AHORA… A PAGAR TODOS, SERÁN TONTOS!

QUE NO HAY PISTA DE ATLETISMO Y QUE HEMOS JODIDO EL DEPORTE EN IBI… EI A CORRER AL CENTRO DE OCIO, QUE MIRA SI HAY CALLES AHI PARA HACER KILOMETROS, Y EN LOS BANCOS FLESIONES… JIJIJ

SEGUIRÍA PERO TENGO QUE IR A POR UN SOBRECICO QUE ME VAN A DAR EN…

proisa somos todos dijo...

Hola, basseta tu que sabes de leyes, no se si has leido la noticia de que la constructora proisa no va a devolver los avales a los mas de 40 ibenses que ha dejado colgados... mi pregunta es, si existen avales se pueden devolver? o acaso no existían? te paso una web que no tienes todavía por si te interesa saber más... es una web que empezó como un blog para que la gente sepa lo que hizo proisa en su piso, pero que ahora también cuenta lo que proisa está haciendo en ibi, un saludo.
http://www.justdust.es/proisa/

Iberut dijo...

Sanciones para los que dejan el perro cagar en la calle, sanciones para los que conducen sin cinturón, sanciones para los que aparecan mal el coche, ... me parece muy bien, a ver si la gente se vuelve un poco más civilizada que este pueblo parece una ciudad sin ley.

Rosa dijo...

Querid@s niñ@s, ayer tuve la ocasión de ver una de esas estupendas cosas que ocurren no en la España profunda si no en la Comunidad Valenciana profunda. Algo que te hace pensar en lo gilipollas que somos cuando nos sentimos culpables al oír a nuestros dirigentes (los esbirros del Camps) decir que podríamos estar a la cabeza de Europa en reciclaje si aprendieramos a separar bien los residuos.

Ayer, paseando por la Avenida dels Geladors vi cómo el camión de la basura cargaba los residuos orgánicos y los del contenedor amarillo (plásticos, briks, etc.) en el mismo receptáculo, riéndose con ello del esfuerzo del ciudadano que ha tenido que separar los residuos además de buscar un espacio en su casa para tener dos, tres o cuatro bolsas para el correcto reciclaje.

Según salió en la televisión esto también pasa o pasaba hasta no hace mucho en Murcia y supongo que en muchos otros sitios la situación es similar. El ayuntamiento correspondiente se gasta dinero en contenedores para la separación de residuos y no cuenta con camiones apropiados para este tipo de recogida.

En definitiva, esta es otra de las múltiples tomaduras de pelo a que nos someten nuestros gobernantes.

Basseta dijo...

No es la primera vez que ocurre lo que comentas sobre Proisa. Son muchas las constructoras que exigen cantidades a cuenta a los compradores sin contar con el aval correspondiente.

Si el promotor exige pagos a cuenta, tiene la obligación legal de entregar al adquirente aval bancario o seguro que garantice a este último una indemnización para el caso de incumplimiento. Esta garantía se extenderá tanto a las cantidades entregadas en efectivo como a las realizadas mediante cualquier otro efecto cambiario.

La devolución garantizada comprenderá las cantidades entregadas más los intereses legales del dinero vigentes hasta el momento en que se haga efectiva la devolución.

Dado que la obligación de avalar y asegurar es impuesta por Ley a los promotores, a éstos compete el pago de los gastos financieros derivados de su apertura y mantenimiento, sin que dicho coste pueda repercutirse a los adquirentes.

Los pagos de las cantidades por la vivienda en construcción se domiciliarán en una cuenta especial, separada de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor, y de las que únicamente podrá disponer para las atenciones derivadas de la construcción de la vivienda.

Hace unos años hemos asistido a una situación del mercado inmobiliario en la que el exceso de demanda permitía a ciertos promotores seleccionar a los compradores en función de si les exigían o no aval por las cantidades entregadas.

Las Comunidades Autónomas pueden imponer sanciones a las empresas incumplidoras.

Pero todo esto sirve de poco en situaciones como las que parece que atraviesa Proisa. Igual que en otros supuestos (Martinsa Fadesa, por ejemplo), se puede producir la siguiente paradoja: el consumidor está obligado a seguir pagando los plazos (las "letras") pero nadie le asegura que recuperará su dinero.

Lo siento por los afectados, el asunto no pinta nada bien.

LA TARADA dijo...

Estoy un poco de acuerdo con el IBERUT, pero yo tambien multaria a todo aquel que despues del sonido peculiar que sale de su garganta, suelta un estupo (lamado tambien gapo, sopapo, etc.)y lo planta donde le viene en gana (CERA, CALZADA, PARQUE, ETC.).
Tambien a los que hechan chicles, que siempre los engancha un zapato o chancla (como las cacas de perro), papelitos, bolsas de snacks, zumos de meriendas en los parques, colillas, etc. QUE HAY MUCHISIMAS PAPELERAS POR CASI TODA LA VILLA.
Un poco de civismo.
P.D. No dejes que digan, y digan para tu verguenza, que la calle estaba limpia hasta que tu pasaste.

Bones vacanÇes a tot hom i sobre tot al agüera que descansara del teu blog.

Related Posts with Thumbnails

Blog Rank

Twingly BlogRank

Contador de visitantes

Lo último publicado en blogs ibenses

È