sábado, 13 de octubre de 2007

En relació al conveni amb el Gremi Forner y Pastisser de la Muntanya d’Alacant

A petició d'algunes persones que van veure la retransmissió del Ple del passat dia 3 d'octubre i no van acabar d'entendre els motius per què no vaig votar a favor de que l'Ajuntament subscriguera el Conveni amb el Gremi Forner i Pastisser de la Muntanya d'Alacant, explicaré la postura del Grup Municipal d'EUPV-Els Verds respecte d'això.

El nostre Grup compartix totalment les manifestacions que conté la primera part del Conveni que es vol subscriure, és a dir, estem d'acord en què el gremi de forn i pastisseria, com molts altres sectors professionals, necessita fer front als canvis tecnològics per a mantindre competitivitat. Però és evident que a més de la tecnologia cal formar capital humà i per a això és essencial la formació professional especialitzada.

Ara bé, dit açò, vam sentir no poder votar a favor en este punt perquè vam considerar que el Conveni que es va sotmetre a la nostra consideració no hauria de ser subscrit per l'Ajuntament d'Ibi en cap cas. En l'esborrany de Conveni que se'ns ha facilitat, de a penes 2 folis, l'única obligació en ferm l'assumix l'Ajuntament, que es compromet a cedir l'espai del Centre Social Polivalent on estava el bar-restaurant antigament (que són molts metres quadrats), així com la seua adequació i manteniment.

Per la seua banda, l'únic compromís del Gremi és aportar la maquinària necessària, sense que hi haja una descripció de la mateixa, ni una menció a les seues condicions (per exemple, maquinària nova o de segona mà?).

El projecte de crear una Escola Taller és lloable, inclús convenient, no ho neguem. Però estes iniciatives cal prendre-les amb molta més prudència. Una Escola és una cosa molt seriósa i no és prou amb què un pose el local i l'altre la maquinària. La cosa és més complicada i vam pensar que la nostra obligació era abstindre'ns i cridar l'atenció als punts següents:

-- No consta l'existència d'un projecte concret que avale les pretensions del Gremi Forner i Pastisser de la Muntanya d'Alacant.

-- No coneixem activitats semblants d'este Gremi que avalen el seu projecte a Ibi.

-- Desconeixem quin tipus de formació es té previst impartir, quin tipus de professorat, amb quina titulació, ni sabem si hi ha un Pla d'Estudis homologat per l'administració educativa o alguna cosa semblant, o un Projecte d'Activitats o, ni tan sols, un mínim pressupost previsional d'ingressos-gastos.

-- No sabem qui seran els responsables de l'Escola Taller que es vol muntar, ni les possibles responsabilitats que puguen derivar a l'Ajuntament en cas de qualsevol tipus de reclamació (accident, intoxicació, etc.).

-- No hi ha un informe tècnic que ens assegure que en l'immoble del Centre Social Polivalent es pot instal·lar este tipus d'activitat o que la mateixa és compatible amb les restants activitats que s'exercixen en el mateix.

Però encara que tot l'anterior existira i fóra conforme (que no és el cas), encara restaria per discutir les condicions de la cessió de l'immoble propietat de l'Ajuntament. Al nostre entendre, i així ho hem contrastat amb informes jurídics elaborats per altres administracions públiques en casos semblants, els béns patrimonials de l'Ajuntament no poden ser cedits de forma gratuïta excepte a CC.AA., entitats locals, fundacions públiques o associacions declarades d'interés públic (art. 145.1 de la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques).

Quina naturalesa té eixa cessió que es vol fer d'una part del Centre Social Polivalent? Un precari? Amb els problemes que poden vindre derivats d'una situació de precari? Un arrendament? En eixe cas, cal posar una renda i segons la llei, eixa renda no pot ser inferior al 6 % del valor dels béns.

En definitiva, vam considerar que falta madurar l'assumpte i perfilar-lo molt més (s'està començant la casa per la teulada). El projecte és tan interessant que mereix una reflexió. El nostre Grup va proposar que abans de firmar cap Conveni ni d'adquirir cap compromís en ferm, es forme una Comissió Mixta que establisca les línies de formació bàsica, específica i contínua a realitzar, així com tots els detalls del projecte. Les seues conclusions hauran de ser sotmeses a informes tècnics i una vegada definit el projecte, subscriure un Conveni de col·laboració, a què prestaré gustós el meu vot favorable.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

No conozco a nadie de este Gremio pero para mí que deben tener a algún directivo influyente porque de lo contrario nada de esto tiene explicación.

Anónimo dijo...

Suscribo lo dicho por el anónimo comunicante anterior, muchos amiguetes tiene que tener en el equipo de gobierno quien con dos folios tan escuetos consigue la cesión de tropecientos metros cuadrados en el centro social polivalente sin más compromiso que colocar una amasadora y un horno viejo, sin que necesariamente funcionen.... ¿Lo próximo que veamos será la cesión de la ermita de San Miguel al club de Ajedrez o la construcción y posterior cesión de cien pistas de petanca al club de petanca Ibenses? Claro que yo me lamento porque no tengo amistades que utilizar ni pertenezco a ningún gremio de relumbrón, pero ciertamente quien en esa situación se encuentre debe de estar ahora mismo redactando dos folios con buenas intenciones y poco compromiso, y pensando en qué locales ubicar su club a partir de mañana mismo. Sólo espero, Jose Vicente, que dentro de un par de años me tenga que tragar con chocolate estas palabras, dada la obra desarrollada por este "gremio" en este local tan céntrico.

Related Posts with Thumbnails

Blog Rank

Twingly BlogRank

Contador de visitantes

Lo último publicado en blogs ibenses

È