miércoles, 21 de marzo de 2007

Argumentari: Medi Ambient


Els conflictes amb arrel ecològica estan al capdavant de la reclamació d'un altre món possible: La mobilització per la nova cultura de l'aigua, per la reducció dels gasos d'efecte hivernacle, la qualitat de l'aire i la disminució del consum energètic, per l'ús de les energies renovables, el programa de tancament de totes les centrals nuclears, la proliferació de centrals tèrmiques de cicle combinat i els estesos d'alta tensió, etc.

Aquesta situació de mobilització ciutadana per causes ambientals, demostra que hi ha crescut la sensibilitat ecologista en la societat valenciana, però també que les propostes i reivindicacions d'Esquerra Unida troben suport no sols entre les organitzacions ecologistes i les plataformes socials, sinó entre la ciutadania preocupada per la qualitat de vida i el benestar.

Per això, les pròximes eleccions municipals són una oportunitat d'acabar amb aqueixes pràctiques antiecològiques, de caminar des dels àmbits local i autonòmic, més pròxims als ciutadans, cap a una societat ecològicament sosteniblement i socialment equitativa.

El concepte de sostenibilitat d'Esquerra Unida es reflecteix en els objectius del Programa Marc Municipal i Autonòmic en el terreny mediambiental:

· Garantir la qualitat de vida de les majories socials i de les generacions futures en un marc de sostenibilitat. La protecció, conservació i restauració del medi ambient és garantia de salut i benestar per a totes les persones que hui viuen en el nostre país i assegura la satisfacció de les necessitats de les generacions futures.

· Reorientar les activitats econòmiques cap a l'ús sostenible dels recursos naturals, sense sobrepassar la capacitat regenerativa de l'entorn, promovent la producció neta, el consum responsable i la creació d'ocupació socialment útil.

· Promoure la transparència i participació democràtica en l'elaboració i seguiment de les diverses polítiques ambientals, econòmiques i socials. Continuar promovent el procés d'Agendes 21 Locals i Agendes 21 Comarcals, de democràcia participativa en la transformació ambiental, econòmica i social.

· Generalitzar les bones pràctiques ambientals en la gestió pública (en instal·lacions, contractació, consums, etc.).

· Fomentar la Nova Cultura de l'Aigua.

· Situar la mobilitat sostenible com a columna vertebral del sistema, donant prioritat al transport públic, limitant els desplaçaments en vehicle privat i potenciant els mitjans de transport nets: ferrocarril, tramvia, metre, bicicleta, etc.

· Reduir la generació de residus i impulsar la reutilització i el reciclatge fixant com a horitzó el denominat “abocament zero”.

· Fomentar l'educació i sensibilització ambiental en tots els sectors de la població, sobretot entre la població infantil

No hay comentarios:

Related Posts with Thumbnails

Blog Rank

Twingly BlogRank

Contador de visitantes

Lo último publicado en blogs ibenses

È